Avgifter

Avgifter

Oversikt over årsavgifter som faktureres og hvem som fakturerer disse.

Østby Utmarkslag SA fakturerer følgende avgifter:

 

Festeavgift, er variabel avhengig av festetidspunkt

 

Prioritert brøyting etter følgende satser(2020)

 

Sats 1, kort hytteveg:                    kr 1.650/år + mva.

Sats 2, mellomlang hytteveg:        kr 1.900/år + mva.

Sats 3, lang hytteveg:                    kr 2.250/år + mva.

 

Vannavgift pr. år (2020)                 kr 1.200,- + mva.

Serviceavgift pr. år (2020)             kr 4.700,-

 

Trysil kommune fakturerer følgende avgifter:

Eiendomsskatt

Slamtømming

Spørsmål vedr kommunale avgifter rettes direkte til kommunen på tlf.: 62 45 77 00

Svorka Aksess AS fakturerer følgende avgift:

Kabel-TV og eventuelt bredbånd

 

SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap ) fakturerer følgende avgift

  • Fritidsrenovasjon kategori 1