Om hytteområdene

Solberglia og Ryskdalen hytteområder ligger øst i Trysil kommune.

Ryskdalen er det eldste området fra 1979 med 250 festetomter. Noen få av disse blir innløst i 2017 (gjelder inntil 20 tomter som ligger på Trysil kommunes grunn).  Solberglia er det nyeste fra 2001, og her er det 216 tomter. 

Image
Solberglia hyttefelt har store sydvest-vendte tomter i et åpent landskap med gode solforhold og utsikt. Området har gode turforhold både til fots, på ski og sykkel. Det er et godt utbygd nett av ca.100 km velpreparerte skiløyper som går gjennom hyttefeltet. Det er kort vei til alpinanleggene i Trysilfjellet og Sälen.

I nærheten av hyttefeltet ligger det fine fiskedammer og det er flere gapahuker med grillplasser i hytteområdet og langs løypenettet. Gode muligheter for jakt og fiske. Hytteeiere prioriteres ved tildeling av jaktkort i et ca 23.000 mål stort, tilstøtende jaktterreng. På Østby finnes butikk og hotell med restaurant.

Hytteområdet har strøm, vann og kabel-tv. Solberglia Hytteområde har pent opparbeidede og med vinterbrøytede veger helt frem til hyttene. Det er også mulig å bestille prioritert brøyting via egen nettløsning. Bom ved innkjøring til hyttefeltet. Muligheter for eget kloakk og gråvann-renseanlegg. Det må søkes om egen utslippstillatelse for gråvann, wc går til tett tank som da må tømmes ved behov. Når det gjelder vannledning inn til hytta så er denne tomtefesters ansvar fra tilkoblingspunkt i koblingskum. Ta kontakt med Utmarkslaget for mer informasjon.

Området i Solberglia 3 med 36 nye tomter har felles avløpsanlegg som går til felles renseanlegg.

Områdene ligger ca. 9 km nord for Østby sentrum langs fv. 564 mot Ljørdalen. Fv. 564 fikk fast dekke på 6,5 km av de 9 km i 2016. Fra kommunesenteret i Trysil til Østby er det 20 km.

Tomtekart

Se tomtekart over Solberglia og Ryskdalen (oppdatert 2019)


logofooter hvit

 

Landsvegen 27
2423 Østby

 

E-post: ou@ostby-utmarkslag.no
Telefon: 94 15 90 00

 

Nettsiden er laget og driftet av glåme