Avgifter

Avgifter

Oversikt over årsavgifter som faktureres og hvem som fakturerer disse.

Østby Utmarkslag SA fakturerer følgende avgifter:

 

Festeavgift, er variabel avhengig av festetidspunkt

 

Prioritert brøyting etter følgende satser(2017)

 

Sats 1, kort hytteveg:                    kr 1.300/år + mva.

Sats 2, middels hytteveg:              kr 1.540/år + mva.

Sats 3, lang hytteveg:                    kr 1.870/år + mva.

Vannavgift pr. år (2017)                 kr 795,- + mva.

Serviceavgift pr. år (2017)             kr 4.250,-

 

Trysil kommune fakturerer følgende avgifter:

Eiendomsskatt

Slamtømming

Spørsmål vedr kommunale avgifter rettes direkte til kommunen på tlf.: 62 45 77 00

Svorka Aksess AS fakturerer følgende avgift:

Kabel-TV og eventuelt bredbånd

 

SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap ) fakturerer følgende avgift

  • Fritidsrenovasjon kategori 1