• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Vedr.avgifter 2019

Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte 19.02.2019 vedtatt å øke avgiftene for 2019 i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Avgiftene blir da følgende:

 

Prioritert brøyting hytteveg

Kort veg kr. 1.400,- + mva

Mellomlang veg kr. 1.660,- + mva 

Lang veg kr. 2.010,-  + mva

Ekstra lang veg kr. 2.060,-  + mva


Vannavgift kr. 860,-  + mva


Serviceavgift kr. 4.580,- 

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby