• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Vedr.avgifter 2018

Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte 12.02.2018 vedtatt å øke avgiftene for 2018 i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Avgiftene blir da følgende:

 

Prioritert brøyting hytteveg

Kort veg kr. 1.360,- + mva

Mellomlang veg kr. 1.610,- + mva 

Lang veg kr. 1.950,-  + mva

Ekstra lang veg kr. 2.000,-  + mva


Vannavgift kr. 830,-  + mva


Serviceavgift kr. 4.440,- 

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby