Kameraovervåking i hytteområdene

Østby Utmarkslag SA får enkelte henvendelser om kameraovervåkning i hytteområdene våre.

 

Vi gjør derfor oppmerksom på at bestemmelsene vedrørende bruk av kamera for overvåking av hytta finnes på www.datatilsynet.no. I personvernregelverket finner en hvilke bestemmelser som gjelder, og vi forutsetter at hytteeiere som monterer overvåkningskamera på hytta etterlever disse.

En bør være spesielt oppmerksom på hva formålet med kameraovervåkningen er. Dette innebærer bl.a. at deler av naboområder ikke må komme med på bildeutsnittet, og en bør også være varsom med bruk av styrbare kamera og zoom-funksjon.

 

Østby, 11.05.2020

Per Olav Bakken

styreleder/daglig leder

logofooter hvit

 

Landsvegen 27
2423 Østby

 

E-post: ou@ostby-utmarkslag.no
Telefon: 94 15 90 00

 

Nettsiden er laget og driftet av glåme