• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Avgifter 2021

Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte den 25.02.2021 vedtatt følgende avgifter for 2021

Sats 1, kort hytteveg:                    kr 1.700/år + mva.

Sats 2, mellomlang hytteveg:        kr 1.950/år + mva.

Sats 3, lang hytteveg:                    kr 2.300/år + mva.

Vannavgift pr. år (2021)                 kr 1.250,- + mva.

Serviceavgift pr. år (2021)             kr 5.000,-

 

Se denne siden for ytterligere informasjon om avgifter.

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby