• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


Styret i Østby Utmarkslag SA har i møte 19.02.2019 vedtatt å øke avgiftene for 2019 i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Les mer

Canal Digital har informert Svorka om at dagens TV-løsning i Solberglia/Ryskdalen ikke kan opprettholdes grunnet utdatert materiell.

Les mer

Det er sommeren 2017 merket tursti fra Solberglia (Gjøkvegen) via Kvannbekksetra til Gnollen.

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby