• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

velkommen


 

Det vil i høst foregå tømmerhogst i Ryskdalen. Mestepartenav hogstenvil foregå på vestsiden og sydsiden av hyttefeltet.

Les mer

Østby Utmarkslag SA får enkelte henvendelser om kameraovervåkning i hytteområdene våre.

Les mer

Trysil kommune har etter informasjon fra myndighetene vedtatt en rekke tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset.

Østby Utmarkslag ønsker å delta i den dugnaden som sentrale myndigheter ønsker gjennomført for å begrense antall mennesker i hytteområdet.

Les mer

 
telefon94 15 90 00     mail ou@ostby-utmarkslag.no    adresse Landsvegen 27, 2423 Østby